DIFUZORI

 

DifuzoriOsnovna namena difuzora i aeratora je u sistemima za:

• tretmane voda pijaćih voda
• tretmane otpadnih voda
• vode u ribnjacima
• procese sa sličnim aplikacijama

Veoma je važno da se ozon uvede u proces na najefikasniji način. Jedan od najpopularnijih metoda je postavljanje kupastih difuzora na dno kontaktnih bazena koji će ravnomerno ispuštati homogene mehurove kroz vodu unutar bazena.

Primena, nominalan protok i doza ozona su ključni faktori koji će odrediti veličinu i broj potrebnih kupastih difuzora koji će takodje uticati i na dimenzije kontaktnih bazena. Kao primer navešćemo, postrojenja za proizvodnju pijaće vode zahteva niske doze ozona, kratko kontaktno vreme i jednu komoru sa difuzorima za ozonizaciju, dok postrojenja za tretmane otpadnih voda zahtevaju mnogo veću dozu ozona, duže kontaktno vreme i višestruke komore za ozonizaciju.

Osnovne karakteristike keramičkih difuzora FDP:

- efikasnost masenog transfera >90%
- formiranje homogenih mehurova
- visoko otporan keramički materijal
- veoma stabilni u dužem eksploatacionom periodu
- lako montažno-demontažni
- bez održavanja
- široko prihvaćena tehnologija