FILTER PRESE I FILTER PLATNA

 

Filter prese i filter platnaFILTER PRESE

Kompanija FYLTRIS je zastupnik svetske poznate kompanije „Choquenet“, Francuska.

Filter presa za filtraciju mulja ima važno mesto u brojnim industrijama kada tzv. kolač može da se koncentriše: može se koristiti bilo u procesu ili na kraju tretmana. Filter presa omogućava optimalno razdvajanje tečnih i čvrstih komponenti i poslednji je tehnički razvoj koji je 100% automatski a samim tim i 100% aktuelan.

Filter presa je mašina koja se koristi za filtriranje pod pritiskom tečnosti koje su opterećene čvrstim materijama u suspenziji.

Sastoji se od 3 glavna dela: ram, deo za filtriranje i hidraulički agregat...

Deo za filtriranje se sastoji od niza vertikalnih ploča koje su prekrivene filter platnima. Prilikom medjusobnog spajanja vertikalnih ploča, pomoću hidrauličnog cilindra, dolazi do formiranja „kolača“ koji podleže pritisku tj. cedjenju.

Choquenet filter prese su moderne mašine koje odlikuje snaga, pouzdanost i obezbedjuju dugu egzistenciju. Kompletno su automatizovane, odličnih preformansi i daju rezultate kojim nisu ugroženi ostali načini filtracije npr. maksimalna suvoća za minimalnu zapreminu „kolača“, energetska potrošnja je ispod proseka a troškovi održavanju su skoro zanemarljivi jer su samo filter platna potrošna. Filter platna su takodje iskoristile tehnološke napretke tako da sada mogu da obezbede i nekoliko hiljada ciklusa filtriranja.

FILTER PLATNA

Kompanija „Fyltris“ je zastupnik svetske poznate kompanije „Sefar“, Švajcarska.

Sefarova filter platna su prilagodjena različitim potrebama kupca, kao što su dimenzije ploča, težina „kolača“, zadržavanje čestica i produktivnost.
Kao rezultat toga, „Sefar“ je razvio širok spektar standardnih i specifičnih dizajna platna koje daju različite mogućnosti za fiksiranje, cevno grlo/gumeno grlo ili zaptivanje.