FILTERSKE DIZNE

 

Filterske dizneOsnovna namena filterskih dizni je njihova ugradnja u brze filtere:

• otvorenog tipa (priprema pitke vode kod gradskih vodovoda) i
• zatvorenog tipa (za pripremu napojne, tehnološke i rashladne vode u industriji)


Zajednička karakteristika ovih filtera u odnosu na spore filtere je da im je brzina filtracije mnogo veća zahvaljujući ugrađenim filter diznama. Filter dizne omogućavaju ravnomerno prikupljanje i odvođenje filtrata, sprečavaju gubljenje filtarskog peska. Ovi filteri imaju takva hidraulička svojstva da prilikom njihovog pranja dovedenu vodu i vazduh ravnomerno rasporede po celoj površini filtera čime omogućuju brzu, stabilnu i ekonomičnu eksploataciju filterskih stanica.

Filter dizne se ugrađuju u postrojenja hemijske pripreme vode u svrhu: dekarbonizacije, demineralizacije, otplinjavanja, kondicioniranja. Primena ovih dizni uključuje i tretman pijaće vode, proizvodnju demineralizovane vode, tretman gradskih i industrijskih otpadnih voda, filtraciju rečne ili bunarske vode za navodnjavanje i vode za bazene, itd.

Dizne su dostupne u više modela i dimenzija (prorezi, navoj, dužina navoja i dužina same dizne) i izrađene su od polipropilena, u više boja prema zadatoj geometriji dizne. U skladu sa mehaničkim i hemijskim karakteristikama, kao i termičkom otpornošću mi vršimo odabir onih koji će u najboljem odgovarati svim operativnim uslovima postojenja u koje se ugrađuju, čime se garantuje dug vek trajanja proizvoda.

Filterske dizne su ispitane od naših instituta u smislu: mehaničkih karakteristika, hidrauličkih karakteristika, hemijske otpornosti i fiziološke besprekornosti. Poseduju sertifikate za upotrebu materijala u kontaktu sa pijaćom vodom, kao i sertifikate o izvršenim testiranjima u procesima filtracije i pranja.Pogledajte katalog