IMPLEMENTACIJA OPREME I SISTEMA

 

Implementacija opreme

i sistemaKompanija FYLTRIS svojim desetogodišnjim iskustvom u instalaciji opreme i puštanjem u rad sistema za ozon prednjači na regionalnom tržištu u nivou neophodnog znanja koje predstavlja garanciju pouzdanosti i efikasnosti Vašeg postrojenja.

FYLTRIS-ov tim, koristeći neprocenjivo usko-stručno znanje i iskustvo, u saradnji sa Vama može da kreira i prilagodi procesne instalacije u skladu sa specifičnim zahtevima vašeg objekta i postrojenja.

FYLTRIS-ove usluge, osim implementiranja opreme i sistema, i njihovog puštanja u rad, obuhvataju:

- kvalifikovani radni kadar
- upravljanje celokupnim projektima implementacije opreme i sistema kroz mogućnost jedinstvenog projektanta i izvođača
- saradnju sa Vama kroz poštovanje ključnih rokova izvođenja radova i garantovanje parametara procesa sistema

Prednosti koje dobijate korišćenjem naših usluga:

- postrojenje izvedeno prema optimalnim standardima, na vreme i prema Vašim željama
- jedinstveno rešenje prilagođeno Vašem celokupnom sistemu
- opremu isporučenu, implementiranu i puštenu u rad od strane regionalno renomirane kompanije FYLTRIS, koja je sastavni deo grupe svetskog lidera u UV i Ozon sistemima - OZONIA.