ODRŽAVANJE OPREME I SISTEMA

 

Održavanje opreme i

sistemaKompanija FYLTRIS kroz svoj visokoobrazovan stručan kadar nudi servisiranje sa ekspertizom od samog početka rada tj. instalacije Vašeg postrojenja.

FYLTRIS-ova usluga servisiranja prilagođena je Vašim zahtevima i potrebama. Opseg usluga/opcija servisiranja je širok od:

- kompletne redovne inspekcije i kontrole (u redovnim intervalima – jednom ili dva puta godišnje)
- do ugovaranja održavanja kroz kompletan remont/servis u kome Vi prenositi na FYLTRIS odgovornost koja se odnosi na produktivnost Vašeg sistema za proizvodnju ozona.
Rezultat ovakvog pristupa je oslobađanje Vašeg osoblja suvišnog posla, čime se dobija na vremenu za obavljanje raznih drugih funkcija u okviru fabrike, kao i povećanje Vaše sigurnosti kad je u pitanju funkcionisanje datog sistema.

FYLTRIS-ova usluga optimizacije postrojenja kroz inspekciju i izradu operativnog plana nudi povećanje efikasne funkcionalnosti postrojenja u skladu sa proizvodnim specifikacijama.
Pogledajte katalog